Disclaimer

 Inhoud van het online aanbod

Camper-Rent GmbH is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Schadeclaims tegen Camper-Rent GmbH die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de geboden informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover van de zijde van Camper-Rent GmbH geen sprake is van aanwijsbare opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Camper-Rent GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het totale aanbod zonder enige vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie daarvan tijdelijk of permanent te stoppen.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van onze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op onze website verwijzen. De gegevens op onze website kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij geven geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de sites en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze website. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ons zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze site of bronnen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Geen afkoelingsperiode 

Wij willen u erop wijzen dat alle boekingen die u via het internet maakt, definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die u via onze website boekt.

Huur- en Boekingsvoorwaarden 

De voorwaarden die van toepassing zijn, staan bij de Voorwaarden beschreven.

Verwijzingen en links 

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetsites (“links”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Camper-Rent GmbH vallen, is uitsluitende aansprakelijkheid van kracht in het geval dat de auteur van de content weet heeft van en het hem technisch mogelijk en verwijtbaar is het gebruik in geval van content die in strijd is met de wet te verhinderen.

Camper-Rent GmbH verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het instellen van de links geen illegale content op de te koppelen sites aanwezig was. Camper-Rent GmbH heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de content of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde sites. Derhalve distantieert Camper-Rent GmbH zich hiermee uitdrukkelijk van alle content van alle gelinkte/gekoppelde sites die na het instellen van de koppeling zijn gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod ingestelde links en verwijzingen alsook voor bijdragen van derden in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige content en in het bijzonder schade die voorkomt uit het gebruik of niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk en niet degene die via links alleen naar de betreffende publicatie verwijst.

 Typefouten 

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, dan kunt u deze richten aan e-mailadres info@camperrent-borken.de.

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en/of privacy statement.