Camper Reisverzekering

Vakantiebeschermingspakket voor camperhuurders

Reis rond zonder zorgen met het vakantiebeschermingspakket wat Camper-Rent GmbH je kan aanbieden. Het vakantiebeschermingspakket (UrlaubSchutzPaket) geeft je recht op een heel pakket aan waardevolle verzekeringsvoordelen.

1. GELD TERUG GARANTIE

In geval van faillissement van Camper-Rent GmbH voor betalingen die zijn gedaan.

2. STORTING VERZEKERING

Er is een verzekeringsdekking voor het bedrag van de aanbetaling zoals overeengekomen in het huurcontract tot max. €1.000 voor schade die optreedt tijdens de huurperiode.

Variant 1: Gevraagde borg €1.000/ eigen risico € 250

Wanneer je een vakantiebeschermingspakket afsluit, dan hoef je geen € 1.000 borg te betalen, maar € 250.

3. ANNULERINGSVERZEKERING

De verzekering dekt de verzekeringnemer voor het contractueel verschuldigd bedrag bij het niet verschijnen als gevolg van de volgende redenen: het dood, ernstig ongeval, onverwachte ernstige ziekte van de verzekerde persoon/ diens levenspartner en hun familieleden, intolerantie voor inentingen, zwangerschap van de verzekerde/ aanzienlijke schade aan de woning van de verzekerde als gevolg van brand, opzettelijke criminele daad van een derde, overmacht en onvoorziene werkloosheid.

Het eigen risico bedraagt 20%, maar niet minder dan €75

Bij het tussentijds afbreken van de reis voor de hierboven genoemde redenen, zijn de extra ontstane kosten van terugreis verzekerd.

4. VERHUUR VERZEKERING (tussentijds afbreken door overmacht)

Bij annulering van de reis om de bovengenoemde redenen zijn de extra reiskosten voor terugkeer verzekerd.

5. INBOEDELVERZEKERING

De verzekering dekt persoonlijke bagage, huishoudelijke accessoires en losse, niet-permanent geïnstalleerde onderdelen tot een verzekerde som van € 8.000 Voor radio, tv, foto en film/ videocamera geldt de maximale vergoedingslimiet van € 2.500. Daarnaast geldt een verzekeringsdekking voor computers, mobiele telefoons, radio-, fax- en telefoonapparatuur, fietsen en andere sportuitrusting tot een maximale compensatielimiet van € 3.000.

6. VERHUUR VERZEKERING (tussentijds afbreken door schade)

Aansprakelijkheidsclaims van de Verhuurder tegen de Huurder voor huurderving door schade veroorzaakt door de verzekerde tot een maximumbedrag van € 10.000 zijn gedekt indien geen vervolgverhuur mogelijk is.