Impressum (Duitse Recht)

Informatie volgens § 5 TMG
Camper-Rent GmbH.
Otto Hahn Straße 41
46325 Borken

Vertegenwoordigd door:
W. Schoonderbeek
L. Schoonderbeek

Contact gegevens:
Telefoon: +49 (0) 2861 – 8040441
Fax: +49 (0) 2861 – 8042013
E-mail: info@camperrent-borken.de

Registratie:
Handelsregister: HRB 11702
Griffie rechtbank: Lokale rechtbank Coesfeld

 

BTW nummer:
Identificatienummer van de omzetbelasting volgens §27 a
BTW nummer DE 26 38 38 71 1084

Geschillenregeling:
De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr. U kunt ons e-mail adres vinden in de bovenstaande
impressum.
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een instantie voor de schadeloosstelling van consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.
Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij van dergelijke inbreuken kennis krijgen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken. Illegale inhoud was op het
moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is zonder concreet bewijs van een inbreuk niet redelijk. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele juridische inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de
reikwijdte van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, informeert u ons dan a.u.b. hierover. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.